Ekologiczny biznes to dobry biznes
Projekt obejmuje szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników MMSP z zakresu możliwych do wdrożenia rozwiązań proekologicznych w firmie i źródeł ich finansowania. W oparciu o analizę Twojego przedsiębiorstwa przygotujemy Indywidulany plan wdrożenia rozwiązań proekologicznych - gotowe rozwiązania dostosowane do potrzeb firmy. Zaproponujemy rozwiązania korzystne dla Twojej firmy i środowiska – jakie? Tego dowiesz się od naszego Doradcy.

10 mg crestor cheap

Projekt „Ekologiczny biznes to dobry biznes” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego