Ekologiczny biznes to dobry biznes
Projekt obejmuje szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników MMSP z zakresu możliwych do wdrożenia rozwiązań proekologicznych w firmie i źródeł ich finansowania. W oparciu o analizę Twojego przedsiębiorstwa przygotujemy Indywidulany plan wdrożenia rozwiązań proekologicznych - gotowe rozwiązania dostosowane do potrzeb firmy. Zaproponujemy rozwiązania korzystne dla Twojej firmy i środowiska – jakie? Tego dowiesz się od naszego Doradcy.

http://www.eetge.org/index.php?threads/order-5-mg-ambien-online-with-mastercard.704/ order 5 mg ambien online with mastercard

Projekt „Ekologiczny biznes to dobry biznes” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego