Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014 – 2020 stwarza przed polskimi firmami ogromną szansę na pozyskanie dużych środków.   

Wsparcie będą mogą dostać te firmy, które inwestują w energooszczędne technologie, postawią na innowacyjne technologie ekologiczne albo zainwestują w odnawialne źródła energii lub racjonalne wykorzystanie odpadów powstałych w procesie produkcji. 

Nowa perspektywa to duże ale trudne do zdobycia pieniądze, do pozyskania których należy się już dziś przygotować.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie realizuje projekt, który ułatwi sięgnięcie po takie środki.

Projekt obejmuje szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników MŚP z zakresu możliwych do wdrożenia rozwiązań proekologicznych w firmie i źródeł ich finansowania. 

W oparciu o analizę przedsiębiorstwa przygotujemy Indywidualny plan wdrożenia rozwiązań proekologicznych - gotowe rozwiązania dostosowane do potrzeb firmy. 

Zaproponujemy rozwiązania korzystne dla Twojej firmy i środowiska – jakie? Tego dowiesz się od naszego Doradcy.

Informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie http://ekobiznes.wmarr.olsztyn.pl/

Udział w projekcie jest bezpłatny na zasadach pomocy de minimis.  

W  szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby z jednej firmy.

Zapraszamy.

Czy pracownik to najlepsza inwestycja dla MSP? Zapraszamy do udziału w Forum MSP

O przewadze konkurencyjnej firm, w szczególności tych z sektora MSP, decyduje w coraz większym stopniu poziom wiedzy i kompetencji zatrudnionych pracowników. Jak pokazują badania poziom zarządzania zasobami ludzkimi w MSP pozostawia jeszcze ciągle wiele do życzenia. Choć w tym zakresie coraz więcej zaczyna się zmieniać.

Dużą rolę w tej zmianie odgrywają projekty realizowane dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich – w tym projekty systemowe realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wypracowane w projektach systemowych rozwiązania, narzędzia i dobre praktyki, PARP stara się propagować w czasie organizowanych przez siebie corocznych konferencjach.

Kolejna edycja Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Człowiek Najlepsza Inwestycja odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2014 roku w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie dwóm aspektom:

·         prezentacji najlepszych doświadczeń w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w firmach poprzez pryzmat projektów realizowanych przez PARP,

·         warsztatom edukacyjnym dla osób chcących założyć  działalność gospodarczą.

Pierwszy dzień Forum będzie dotyczył zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi  w polskich firmach MMSP i rolą, jaką projekty PARP odegrały w ich rozwoju. Uczestnicy będą mogli poznać konkretne rozwiązania, narzędzia, strategie realizowane dzięki wsparciu PARP. Beneficjenci programów unijnych opowiedzą o celach biznesowych, jakie dzięki funduszom strukturalnym udało się im zrealizować. Debaty i warsztat Forum odbędą się w ramach kilku równoległych ścieżek tematycznych, spośród których uczestnicy będą mogli swobodnie wybierać interesujące ich tematy. Wśród propozycji znajdą ścieżki:

·         Rynek pracy 2020 – rozwiązania, które przygotują nas do zmian – tu odbędą się dyskusje dotyczące wyzwań przyszłego rynku pracy, czyli kwestii związanych m.in.  z  niedopasowaniem kompetencyjnym, zarządzaniem wiekiem czy budowaniem strategii organizacyjnych. Wśród panelistów między innymi: dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz - podsekretarz stanu MNiSW, Małgorzata Marcińska – podsekretarz stanu MPiPS, Inga Zajączkowska – kierownik Wydziału Zarządzania Kompetencjami Dalkia Łódź, Małgorzata Skibińska - dyrektor Departamentu Personalnego - Provident Polska, Magdalena Stalpińska - dyrektor Pionu Personalnego w Real Polska.

·         Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi o strategicznym znaczeniu dla firmy – w tej ścieżce uczestnicy znajdą wystąpienia prezentujące konkretne rozwiązania personalne z zakresu tworzenia strategii HR, zarządzania kompetencjami, projektów mentoringowych sukcesji czy budowania zaangażowania pracowników. Swoim doświadczeniem podzielą się m. in.: Marzena Grzonkowska-Przyklęk – European HR Manager - Jabil Circuit, Beata Kowalska-Doncer, HR Manager - Starwood Services Poland, Anna Kostrzewska - HR Business Partner - Frauenthal Automotive Toruń, Beata Burlińska – menedżer HR w Nestle Polska, Alicja Hadryś - Nowak - sukcesorka w firmie Gartenholz H&H, Andrzej Bocheński - nestor w firmie Winoman.

·         Szkolenie – sprawdź czy i dlaczego to się opłaca? – to okazja do udziału w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonych trenerów i konsultantów biznesowych. Do wyboru trzy warsztaty:

o   Wizerunek czy wizerunki – jak budować jednolity obraz firmy jako pracodawcy – poprowadzą Joanna Kotzian – menedżer ds. Employer Brandingu, i Magdalena Pancewicz -  specjalista ds. Employer Brandingu, HRK

o   Pułapki rekrutacji – czyli o procesie etykietowania ludzi w kontekście rozmów rekrutacyjnych - Justyna Dworczyk

o   Informacja zwrotna – tylko pozornie łatwa sztuka komunikacji i budowania zaangażowania - Jarosław Holwek 

o   Konflikt na linii pracodawca – pracownik – rozwiązania, które nie zakończą się rozstaniem -  Szkoła Trenerów Biznesu Elżbiety Sołtys.

 

Cennym doświadczeniem  dla uczestników Forum będzie także prezentacja doświadczeń menedżerów zarządzających ludźmi z organizacji, które osiągnęły sukces w biznesie. Podczas konferencji gościć będziemy m.in. Marcina Ochnika  - członka zarządu w firmie Ochnik, Pawła Dudka - prezes spółki Wars, Marię Magdalenę Kwiatkiewicz – prezes zarządu ds. handlowych w firmie YES czy Krzysztofa Czubę - wiceprezesa zarządu Alior Bank.

 

Sesję plenarną w temacie Efektywny lider na trudne czasy poprowadzi znany polarnik Marek Kamiński.

 

Forum rozpoczną  zaszczycą swoją obecnością Bożena Lublińska-Kasprzak - prezes PARP, Janusz Piechociński, wiceprezes Rady Ministrów oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, minister Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Drugi dzień Forum to praktyka dla teoretyka, czyli warsztaty dla przyszłych przedsiębiorców
z ekspertami w dziedzinie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
w zakresie prawa, finansów, promocji firmy oraz inwestycji w kadrę zarządzającą i pracowników firm.

 

Już dziś można zgłaszać swój udział. Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia - http://forummsp.parp.gov.pl/index/index/2696

Patroni medialni Forum:

Personel i Zarządzanie, Personel Plus, Benefit, Polska Izba Firm Szkoleniowych, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, NF.pl, JOBS.PL, karieramanagera.pl. e-gospodarka.pl, wnp.pl

Link do zaproszenia: ZAPROSZENIE

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w Ostródzie

Zaproszenie  na spotkanie informacyjne w Ostródzie dotyczące między innymi realizacji projektu „Ekologiczny biznes to dobry biznes” oraz finansowania inwestycji w nowym okresie programowania 2014-2020.

Termin spotkania: 28 maj 2014 , godz. 10.00

Miejsce: Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 9, sala konferencyjna

Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne.

PROGRAM SPOTKANIA

10:00     Bufet kawowy

10:15 – 12:30     Spotkanie informacyjne

•             Regionalny Program Operacyjny Warmia i  Mazury na lata 2014-2020 – szansą na dalszy rozwój przedsiębiorstw – Dorota Kopeć, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

•             Ekologiczny biznes to dobry biznes – szkolenia i doradztwo dla firm sektora MŚP woj. warmińsko-mazurskiego. Dyrektor Mariola Stefaniak, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

•             Instrumenty wsparcia internacjonalizacji przedsiębiorstw z województwa warmińsko-mazurskiego – prezentacja Ośrodka Enterprise Europe Network i oferty Centrum Obsługi Inwestora – Przedstawiciel EEN i Przedstawiciel COI

•             Regionalny Fundusz Pożyczkowy – Przedstawiciel RFP

 

12:30 – 13:30     Indywidualne rozmowy przedsiębiorców z przedstawicielami WMARR S.A.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Ekologiczny biznes to dobry biznes”

Uwaga !!!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Ekologiczny biznes to dobry biznes”.

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie prowadzi nabór przedsiębiorstw do projektu pn. „Ekologiczny biznes to dobry biznes”.

Projekt realizowany jest w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

O udział w projekcie mogą ubiegać się właściciele przedsiębiorstw spełniających łącznie warunki: -przedsiębiorstwo spełnia kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa zgodnie z definicją, -przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą lub posiada siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, -przedsiębiorstwo spełnia warunki dotyczące ubiegania się o udzielenie pomocy publicznej de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598 z późn. zm.).

Projekt obejmuje szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników MMSP z zakresu możliwych do wdrożenia rozwiązań proekologicznych w firmie i źródeł ich finansowania.

W oparciu o analizę Twojego przedsiębiorstwa przygotujemy Indywidulany plan wdrożenia rozwiązań proekologicznych - gotowe rozwiązania dostosowane do potrzeb firmy.

Zaproponujemy rozwiązania korzystne dla Twojej firmy i środowiska – jakie? Tego dowiesz się od naszego Doradcy.

Znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie !

Zgłoszenia należy dokonać w Biurze Projektu oraz w Punktach Konsultacyjnych (dane teleadresowe w zakładce KONTAKT).

Regulamin uczestnictwa

Projekt „Ekologiczny biznes to dobry biznes” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego