Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Ekologiczny biznes to dobry biznes”

Uwaga !!!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Ekologiczny biznes to dobry biznes”.

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie prowadzi nabór przedsiębiorstw do projektu pn. „Ekologiczny biznes to dobry biznes”.

Projekt realizowany jest w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.

O udział w projekcie mogą ubiegać się właściciele przedsiębiorstw spełniających łącznie warunki: -przedsiębiorstwo spełnia kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa zgodnie z definicją, -przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą lub posiada siedzibę na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, -przedsiębiorstwo spełnia warunki dotyczące ubiegania się o udzielenie pomocy publicznej de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz. 1598 z późn. zm.).

Projekt obejmuje szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników MMSP z zakresu możliwych do wdrożenia rozwiązań proekologicznych w firmie i źródeł ich finansowania.

W oparciu o analizę Twojego przedsiębiorstwa przygotujemy Indywidulany plan wdrożenia rozwiązań proekologicznych - gotowe rozwiązania dostosowane do potrzeb firmy.

Zaproponujemy rozwiązania korzystne dla Twojej firmy i środowiska – jakie? Tego dowiesz się od naszego Doradcy.

Znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie !

Zgłoszenia należy dokonać w Biurze Projektu oraz w Punktach Konsultacyjnych (dane teleadresowe w zakładce KONTAKT).

Regulamin uczestnictwa