Czy pracownik to najlepsza inwestycja dla MSP? Zapraszamy do udziału w Forum MSP

O przewadze konkurencyjnej firm, w szczególności tych z sektora MSP, decyduje w coraz większym stopniu poziom wiedzy i kompetencji zatrudnionych pracowników. Jak pokazują badania poziom zarządzania zasobami ludzkimi w MSP pozostawia jeszcze ciągle wiele do życzenia. Choć w tym zakresie coraz więcej zaczyna się zmieniać.

Dużą rolę w tej zmianie odgrywają projekty realizowane dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich – w tym projekty systemowe realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wypracowane w projektach systemowych rozwiązania, narzędzia i dobre praktyki, PARP stara się propagować w czasie organizowanych przez siebie corocznych konferencjach.

Kolejna edycja Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Człowiek Najlepsza Inwestycja odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2014 roku w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie dwóm aspektom:

·         prezentacji najlepszych doświadczeń w obszarze rozwoju zasobów ludzkich w firmach poprzez pryzmat projektów realizowanych przez PARP,

·         warsztatom edukacyjnym dla osób chcących założyć  działalność gospodarczą.

Pierwszy dzień Forum będzie dotyczył zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi  w polskich firmach MMSP i rolą, jaką projekty PARP odegrały w ich rozwoju. Uczestnicy będą mogli poznać konkretne rozwiązania, narzędzia, strategie realizowane dzięki wsparciu PARP. Beneficjenci programów unijnych opowiedzą o celach biznesowych, jakie dzięki funduszom strukturalnym udało się im zrealizować. Debaty i warsztat Forum odbędą się w ramach kilku równoległych ścieżek tematycznych, spośród których uczestnicy będą mogli swobodnie wybierać interesujące ich tematy. Wśród propozycji znajdą ścieżki:

·         Rynek pracy 2020 – rozwiązania, które przygotują nas do zmian – tu odbędą się dyskusje dotyczące wyzwań przyszłego rynku pracy, czyli kwestii związanych m.in.  z  niedopasowaniem kompetencyjnym, zarządzaniem wiekiem czy budowaniem strategii organizacyjnych. Wśród panelistów między innymi: dr hab. Daria Lipińska-Nałęcz - podsekretarz stanu MNiSW, Małgorzata Marcińska – podsekretarz stanu MPiPS, Inga Zajączkowska – kierownik Wydziału Zarządzania Kompetencjami Dalkia Łódź, Małgorzata Skibińska - dyrektor Departamentu Personalnego - Provident Polska, Magdalena Stalpińska - dyrektor Pionu Personalnego w Real Polska.

·         Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi o strategicznym znaczeniu dla firmy – w tej ścieżce uczestnicy znajdą wystąpienia prezentujące konkretne rozwiązania personalne z zakresu tworzenia strategii HR, zarządzania kompetencjami, projektów mentoringowych sukcesji czy budowania zaangażowania pracowników. Swoim doświadczeniem podzielą się m. in.: Marzena Grzonkowska-Przyklęk – European HR Manager - Jabil Circuit, Beata Kowalska-Doncer, HR Manager - Starwood Services Poland, Anna Kostrzewska - HR Business Partner - Frauenthal Automotive Toruń, Beata Burlińska – menedżer HR w Nestle Polska, Alicja Hadryś - Nowak - sukcesorka w firmie Gartenholz H&H, Andrzej Bocheński - nestor w firmie Winoman.

·         Szkolenie – sprawdź czy i dlaczego to się opłaca? – to okazja do udziału w praktycznych warsztatach prowadzonych przez doświadczonych trenerów i konsultantów biznesowych. Do wyboru trzy warsztaty:

o   Wizerunek czy wizerunki – jak budować jednolity obraz firmy jako pracodawcy – poprowadzą Joanna Kotzian – menedżer ds. Employer Brandingu, i Magdalena Pancewicz -  specjalista ds. Employer Brandingu, HRK

o   Pułapki rekrutacji – czyli o procesie etykietowania ludzi w kontekście rozmów rekrutacyjnych - Justyna Dworczyk

o   Informacja zwrotna – tylko pozornie łatwa sztuka komunikacji i budowania zaangażowania - Jarosław Holwek 

o   Konflikt na linii pracodawca – pracownik – rozwiązania, które nie zakończą się rozstaniem -  Szkoła Trenerów Biznesu Elżbiety Sołtys.

 

Cennym doświadczeniem  dla uczestników Forum będzie także prezentacja doświadczeń menedżerów zarządzających ludźmi z organizacji, które osiągnęły sukces w biznesie. Podczas konferencji gościć będziemy m.in. Marcina Ochnika  - członka zarządu w firmie Ochnik, Pawła Dudka - prezes spółki Wars, Marię Magdalenę Kwiatkiewicz – prezes zarządu ds. handlowych w firmie YES czy Krzysztofa Czubę - wiceprezesa zarządu Alior Bank.

 

Sesję plenarną w temacie Efektywny lider na trudne czasy poprowadzi znany polarnik Marek Kamiński.

 

Forum rozpoczną  zaszczycą swoją obecnością Bożena Lublińska-Kasprzak - prezes PARP, Janusz Piechociński, wiceprezes Rady Ministrów oraz Władysław Kosiniak-Kamysz, minister Pracy i Polityki Społecznej. 

 

Drugi dzień Forum to praktyka dla teoretyka, czyli warsztaty dla przyszłych przedsiębiorców
z ekspertami w dziedzinie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
w zakresie prawa, finansów, promocji firmy oraz inwestycji w kadrę zarządzającą i pracowników firm.

 

Już dziś można zgłaszać swój udział. Uczestnictwo w Forum jest bezpłatne. Wystarczy wypełnić formularz zgłoszenia - http://forummsp.parp.gov.pl/index/index/2696

Patroni medialni Forum:

Personel i Zarządzanie, Personel Plus, Benefit, Polska Izba Firm Szkoleniowych, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, NF.pl, JOBS.PL, karieramanagera.pl. e-gospodarka.pl, wnp.pl

Link do zaproszenia: ZAPROSZENIE