Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014 – 2020 stwarza przed polskimi firmami ogromną szansę na pozyskanie dużych środków.   

Wsparcie będą mogą dostać te firmy, które inwestują w energooszczędne technologie, postawią na innowacyjne technologie ekologiczne albo zainwestują w odnawialne źródła energii lub racjonalne wykorzystanie odpadów powstałych w procesie produkcji. 

Nowa perspektywa to duże ale trudne do zdobycia pieniądze, do pozyskania których należy się już dziś przygotować.

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie realizuje projekt, który ułatwi sięgnięcie po takie środki.

Projekt obejmuje szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców i pracowników MŚP z zakresu możliwych do wdrożenia rozwiązań proekologicznych w firmie i źródeł ich finansowania. 

W oparciu o analizę przedsiębiorstwa przygotujemy Indywidualny plan wdrożenia rozwiązań proekologicznych - gotowe rozwiązania dostosowane do potrzeb firmy. 

Zaproponujemy rozwiązania korzystne dla Twojej firmy i środowiska – jakie? Tego dowiesz się od naszego Doradcy.

Informacje dotyczące uczestnictwa w projekcie http://ekobiznes.wmarr.olsztyn.pl/

Udział w projekcie jest bezpłatny na zasadach pomocy de minimis.  

W  szkoleniu mogą uczestniczyć maksymalnie 2 osoby z jednej firmy.

Zapraszamy.