Informacje dodatkowe

Celem projektu jest wzrost gotowości do wdrożenia działań proekologicznych poprzez doradztwo i szkolenia wśród 200 pracowników 170 firm sektora MŚP województwa warmińsko-mazurskiego. Projekt skierowany jest do właścicieli, kadry zarządzającej i oddelegowanych pracowników mających wpływ na procesy decyzyjne. Projekt przewiduje realizację doradztwa i szkoleń z 6 tematycznych obszarach w zależności od zidentyfikowanych w przedsiębiorstwie potrzeb. 10 h/przedsiębiorstwo -doradztwo – identyfikacja potrzeb proekologicznych w przedsiębiorstwie 32 h/przedsiębiorstwo - szkolenia w formie stacjonarnej (2 dni) i wyjazdowej (2 dni) w zidentyfikowanych obszarach, 24 h/przedsiębiorstwo – doradztwo – opracowanie planu wdrożenia zidentyfikowanych działań proekologicznych w firmie

Tematyka wsparcia:

Możliwe do wprowadzenia w firmie rozwiązania ekologiczne i źródła ich finansowania:
Ekologiczne podejście do zarządzania wszelkimi obiektami jest obecnie trendem w większości rozwiniętych gospodarek świata. Pro-ekologiczne zarządzanie nie oznacza tylko spełnienia kryteriów technicznych poszczególnych obiektów czy urządzeń wykorzystywanych przez firmy. „Myślenie ekologiczne” w zarządzaniu przynosi ogromne korzyści ekonomiczne, co w dobie kryzysu nie jest bez znaczenia. Obniżenie kosztów działalności, dzięki bardziej racjonalnej gospodarce surowcami, energią, wodą i odpadami to potwierdzenie słuszności wdrażania rozwiązań ekologicznych w przedsiębiorstwach.

Budowanie ekologicznej marki produktu:
W ostatnich latach mamy do czynienia z ogromna konkurencja marka firmy stanowi więc jedno z kluczowych cennych aktywów. Pozytywny, ekologiczny wizerunek firmy, produktu nie tylko buduje silną globalna markę ale przede wszystkim wspiera sprzedaż. Na wizerunku ekologicznej marki korzystają przede wszystkim małe, lokalne firmy które budują w ten sposób korzystna reputację, wzbudzają zaufanie i mogą osiągać zaskakujące wyniki finansowe.

Ekoinnowacje
Analitycy rynków wielu branż prognozują, że to ekoinnowacyjność będzie motorem rozwoju przedsiębiorstw na całym świecie w najbliższych dekadach. Umożliwi też powstanie nowych firm i milionów nowych miejsc pracy. Nowoczesne przedsiębiorstwa to takie, które w swojej codziennej pracy mają na uwadze nie tylko rozwój ekonomiczny ale i zachowanie równowagi ekologicznej. Połączenie tych istotnych kwestii jest sposobem na aprobatę przywódców UE a tym samym możliwość ich współfinansowania ze środków europejskich.

Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie Wdrożenie zasad zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie to wymierne korzyści polegające przede wszystkim na wzroście konkurencyjności poprzez lepszy wizerunek firmy w oczach potencjalnych Klientów i inwestorów. Funkcjonowanie w oparciu o zidentyfikowane przepisy z zakresu ochrony środowiska powoduje uniknięcie poniesienia kosztów wynikających z kar środowiskowych i ułatwi nawiązanie współpracy przedsiębiorstw polskich z kontrahentami z krajów Unii Europejskiej.

Zastosowanie technologii przyjaznych środowisku i OZE
Rozwój gospodarczy oznacza wzrost zapotrzebowania na energię. To od niej zależy w dużym stopniu stabilny rozwój firmy Konwencjonalne źródła energii ich ograniczoność powoduje konieczność poszukiwania i przenoszenia akcentów na energie odnawialną. W oparciu o analizę Twojej firmy przygotujemy Indywidulany plan wdrożenia rozwiązań proekologicznych w Twojej firmie- gotowe rozwiązania dostosowane do potrzeb firmy. Wymiana oświetlenia, zamontowanie kolektorów słonecznych wykorzystanie fotowoltaiki – tego dowiesz się od Naszego doradcy. Znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie !

Audyt energetyczny
Koszty użytkowania energii elektrycznej są znaczącymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej w każdym przedsiębiorstwie konieczne są działania, które te koszty optymalizują np. audyt energetyczny. Określenie niezbędnych do podjęcia przedsięwzięć zmierzających do ponoszenia przez przedsiębiorstwo kosztów użytkowania energii elektrycznej w sposób optymalny jest możliwe na podstawie audytu gospodarki energetycznej, który pozwoli na określenie technicznych i organizacyjnych warunków efektywnego użytkowania energii w przedsiębiorstwie a w finale redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Audyt ekologiczny
Prowadzona działalność gospodarcza oddziałuje na naturę i zgodnie z ustawa o ochronie środowiska przedsiębiorca może zostać zobowiązany z urzędu do wykonania przeglądu ekologicznego i przedstawienia jego wyników stosownym organom. Audyt ekologiczny warto wykonać przed planowanym rozwojem przedsiębiorstwa. Doskonałym czasem na to jest planowana prywatyzacja, fuzją bądź wejście na giełdę – ekoaudyt ma duże znaczenie podczas wyceny firmy. Warto postarać się o niego także przed rozpoczęciem nowej inwestycji (np. budowlanej), która może oddziaływać na środowisko. Dzięki temu inwestor może ustrzec się przed atakami ze strony organizacji ekologicznych. Audyt ten ma także duże znacznie, gdy przedsiębiorstwo stara się o dotacje z funduszy unijnych. Posiadanie audytu ekologicznego stawia firmę w lepszym świetle. Udowadnia, że dba ona o nasze wspólne naturalne środowisko, co jest obecnie sprawą bardzo ważną i godną pochwały.

Zielone zamówienia/zakupy
Ekologiczne zakupy mogą prowadzić do oszczędności, a także do korzyści dla środowiska. Dzięki uwzględnieniu takich czynników, jak zużycie energii i wody, ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych, stosowanie materiałów pochodzących z recyklingu oraz odpowiednie gospodarowanie odpadami, zielone zamówienia mogą pomóc w osiągnięciu oszczędności w odniesieniu do wielu grup produktów i usług.

Projekt „Ekologiczny biznes to dobry biznes” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego